Familylove

การปูพื้นฐานให้ลูกของเรามีพัฒนาการที่ดี

Familypicture

พัฒนาการของลูกถือเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนควรต้องใส่ใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเริ่มคลอดออกมาเป็นทารกเลยด้วยซ้ำ นั่นเพราะหากลูกมีพัฒนาการที่ดีก็จะช่วยทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย มีความฉลาดหลักแหลมด้านสติปัญญา และความคิดที่ดีในด้านของจิตใจด้วย การปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกจึงต้องมีหลักในการทำให้เหมาะสมรับรองว่าเด็กทุคนจะต้องเติบโตมาด้วยพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบแน่นอน

การปูพื้นฐานของลูกเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดี

  1. มอบความรักให้กับลูก – นี่เป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่จะสามารถแสดงออกมาได้ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม ความรักไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพียงแค่ทำความเข้าใจพร้อมกับสอนลูกในสิ่งที่เหมาะสม ให้เขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ไปในทางที่ถูกต้องเท่านี้พัฒนาการทางด้านจิตใจ ความคิดของเขาก็สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ไม่ยาก
  2. เลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัย – ลูกในแต่ละวัยย่อมความต้องการสารอาหารแตกต่างกัน การจะสร้างพัฒนาการที่ดีของลูกจึงจำเป็นต้องรู้จักให้ลูกทานอาหารที่เหมาะสมด้วยเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย และสมองไปในตัว เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนควรให้ทานแต่นมแม่เท่านั้น เป็นต้น
  3. สร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับลูก – การเรียนรู้ของคนเราสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น พ่อแม่จึงจำเป็นต้องรู้จักสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกอย่างเหมาะสมเพื่อที่ลูกจะได้รู้จักใช้พัฒนาการทางการเรียนรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับรองว่าลูกของคุณจะมีพื้นฐานของพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน
  4. สอนการตัดสินใจ และคิดอย่างมีเหตุผล – ความมีเหตุผลคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการสอนให้เขารู้จักการตัดสินใจด้วยหลักของเหตุผลตั้งแต่เด็กจะทำให้เขาเติบโตมาด้วยหลักการที่น่ายึดถือ ไม่เอาแต่เอาแต่ใจตัวเองใช้หลักการทางความคิดเป็นตัวตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรทำ
  5. ทำตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก – การจะสร้างพัฒนาการที่ดีอีกด้านคือต้องทำตัวเองเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นจนทำให้เขาได้ศึกษา และเข้าใจในสิ่งนั้นๆ ด้วยตนเอง เช่น การใช้คำพูดที่สุภาพ, การข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย เป็นต้น
  6. ต้องให้รู้จักกฎระเบียบต่างๆ – การสร้างพัฒนาการที่ดีต้องรู้จักให้ลูกได้เรียนรู้กับกฎระเบียบของสังคมในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่กับครอบครัวกับสิ่งที่อยู่ในสังคมภายนอกมีความแตกต่างกันดังนั้นเขาจะได้เรียนรู้กฎระเบียบที่มีความเหมาะสม เข้าใจว่าแต่ละสังคมก็มีระเบียบต่างกัน