การส่งเสริม และพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ

Girldraw

เด็กคือวัยที่เริ่มตั้งแต่เขาเกิดเป็นทารกจนถึงอายุประมาณ 15 ปี การพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเขาจึงมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน เพราะฉะนั้นการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ เอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะหากว่ามีการรู้จักพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเขาดีก็จะสามารถส่งเสริมสิ่งต่างๆ ได้ดีตามไปด้วย มาเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน

Girldraw2

1. วัยแรกเกิด – 1 ขวบ – พัฒนาการของเด็กในวัยนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว คือจากเด็กทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อผ่านพ้นไปในแต่ละเดือนพัฒนาการก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อาทิ เริ่มกำมือ พลิกตัว เริ่มลุกขึ้นยืน เป็นต้น การส่งเสริมในวัยนี้จึงเน้นในเรื่องของการเอาใจใส่ อาหารที่ให้เด็กกิน รวมถึงเรื่องพัฒนาการของเขาควรอยู่ในความใกล้ชิดของพ่อแม่เป็นหลัก

2. 1 -3 ขวบ – เด็กวัยนี้เริ่มเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเพื่อก้าวเข้าไปสู่วัยเด็กแบบเต็มตัว พัฒนาการของเด็กในวัยนี้จะค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆ เด็กจะเริ่มรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเขาทั้งคำพูด กิริยาท่าทาง การกินอาหาร และอื่นๆ การส่งเสริมในวัยนี้จึงเริ่มที่จะต้องให้เขารู้จักการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น พยายามเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่เขาสามารถทำได้ เริ่มให้รู้จักการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ให้กินอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆ เพื่อให้เขาชื่นชอบและเป็นเด็กที่กินง่ายโดยเฉพาะผักผลไม้

3. 3 – 5 ขวบ – วัยนี้จัดว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดแล้ว คือเริ่มที่จะรู้เรื่องหมดทุกอย่าง สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะ เริ่มที่จะเข้าเรียนหนังสือทำให้ได้รู้จักเพื่อน รู้จักสังคมใหม่ๆ การส่งเสริมในวัยนี้จึงควรให้เขารู้จักโลกภายนอกมากขึ้น มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เริ่มสังเกตว่าลูกชอบอะไรก็มีกิจกรรมเสริมให้เขาได้ทำ

4. 5- 10 ขวบ – เริ่มเป็นเด็กที่โตเต็มที่ เด็กในวัยนี้จะเข้าใจสิ่งต่างๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังแยกผิดชอบชั่วดีไม่ได้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรทำ การส่งเสริมในช่วงวัยนี้คือควรให้เขารู้จักว่าสิ่งไหนดีไม่ดี พยายามสังเกตว่าเขาชอบทำอะไรก็ส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบทำให้มากที่สุด เน้นเรื่องของการเรียนเป็นสำคัญ

5. 10-15 ปี – นี่คือวัยที่เด็กโตแบบเต็มที่เพื่อกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ช่วงวัยรุ่น พฤติกรรมหลายๆ ด้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ก็จะน้อยลงกว่าวัยก่อนหน้านี้ มีการตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น เริ่มมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้อง การส่งเสริมในวัยนี้พ่อแม่ก็ควรดูลูกอยู่ห่างๆ พร้อมกับเข้าไปสอนด้วยหลักเหตุและผลให้ลูกรู้จักว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันดีแค่ไหนเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

mom&kid