ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศ

1.การเกิดพฤติกรรมทางเพศเกิดจากตัว อาจเกิดจากฮอร์โมนของบุคลนั้น สภาพแวดล้อมเพื่อนฝูง จิตใจ การเจริญเติบโตของตัวเราเองนั้นมีผล และแตกต่างกันออกไป

2. ผลจากการเสพยา ขึ้นชื่อว่ายาเสพติดล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ ตัวเอง ครอบครัวสังคมรังเกียจ และยังมีส่วนกระทบต่อร่างกาย และอารมณ์ทางเพศอีกด้วย

3.จากเพื่อน และคู่รัก การคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนบางคนอาจเกิดหมกมุ่นในเรื่องเพศ เราควรเปิดใจและแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเด็กพูดจาดี สอนให้ทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น แทนที่จะหมกอยู่กับเรื่องเพศสัมพัน

4.สื่อมวลชน มีผลกระทบทางเพศเป็นอย่างมาก เช่น ข่าวขมขื่น การแต่งตัวไม่มิดชิด สื่อต่างๆ โฆษณา รายการที่มีต่าง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น