พฤติกรรมของเด็กก้าวร้าว

การจะตัดสินใจว่าลูกของเราก้าวร้าว หรือเป็นอาการของเด็กทั่วไปในวัยนั้นๆ เราควรทำความเข้าใจคำว่า เกเร ความหมายนี้คืออะไร อย่างพึงด่วนตัดสินใจ ต้องแยกประเภทให้แจ่มแจ้งเช่น ก้าวร้าวทางอารมณ์ ทางการพูด ทางพฤติกรรม และส่งผลกับบุคลใดบ้างเช่น พ่อแม่ เพื่อน ครู ซึ่งจะทำการตรวจสอบปัญหาได้ดียิ่งขึ้น การนิยามความก้าวร้าวของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง

การแก้ไขปัญหาการก้าวร้าวของเด็ก

เด็กที่ก้าวร้าวมักจะเกิดกับสภาวะรอบตัวเช่น เพื่อน พ่อแม่ หรือจำคนอื่นมาเป็นตัวอย่างจนทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในการแก้ปัญหา บิดามารดา ควรจะใช้สติ และความสงบ พูดคุยดีๆ การลงโทษรุนแรงกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเด็กอาจเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ ซึ่งวิธีนี้ไม่เป็นผลดีต่อเด็กเท่าที่ควรเด็กจะเกิดความแข็งข้อมากกว่าเดิม บิดามารดาควรพูดจากับเด็กอย่างมีเหตุผลถามถึงปัญหา และแก้ให้ตรงจุด