.ยาพาราเซตามอล (paracetamol) ยาสามัญประจำบ้าน

ยาพาราเชื่อว่าทุกคนมีติดบ้านกันอยู่แล้วเป็นยา ลดไข้ บรรเทาอาการปวด เดี่ยวนี้ยาพารามีการปรับวิธีการให้ยาขนาด 500 mg      ห้ามรับประทานเกินวันละ 8 เม็ดต่อวัน เราควรอ่านฉลากให้ดีก่อนรับประทานยาเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง paracetamol สามารถใช้ร่วมกับสตรีมีครรภ์ เด็กต่ำกว่า 2 เดือนควรให้ปริมาณที่น้อยลง ส่วนมากผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ควรเกิน 8 เม็ดต่อวัน สำหรับเด็กที่มีอายุเกิน 16 ปี จะวัดตามน้ำหนัก และอายุ การใช้ยาให้เกิดผล ควรใช้เมื่อเริ่มมีอาการ และไม่ควรใช้เมื่อมีอาหารแย่แล้ว ยาจะออกฤทธิ์หลายชั่วโมง ผู้ใหญ่จะกินยาแก้ปวดขนาด 500 mg ได้นานเกิน 10 วัน แต่เด็ก ไม่ควรกินติดต่อเกิน 5 วัน ใช้ในการลดไข้ไม่ควรเกิน 3 วัน ถ้าไม่หายควรไปพบแพทย์ดีกว่าเพื่อตรวจอาการอย่างถูกต้อง