momphotonew

อยากให้ลูกมีร่างกายแข็งแรงต้องทำอย่างไร

momnewwpicture

การสร้างร่างกายของลูกให้แข็งแรงถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเขาอย่างมาก เนื่องด้วยการใช้ชีวิตของคนเราเรื่องของสรีระร่างกายเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตสามารถดำรงต่อไปได้อย่างปกติสุข หากร่างกายขาดความแข็งแรงหรือมีร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย นอกจากจะทำให้ขาดความมั่นใจต่อการใช้ชีวิตแล้วยังทำให้ต้องเสียเงิน เสียเวลาในการดูแลรักษาร่างกายอย่างหนักอีกด้วย ดังนั้นถ้าหากอยากให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ่อแม่จำเป็นต้องปฏิบัติกับลูกดังนี้

การทำให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง

  1. เลือกอาหารให้ลูกทานอย่างเหมาะสม – เด็กในแต่ละวัยจะมีลักษณะของอาหารที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยของลูกให้เขาทานจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและสมองให้กับลูก โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายหากทานอาหารที่ครบถ้วนตามวัยจะทำให้มีสุขภาพที่ดี เป็นตัวช่วยแรกที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรง
  2. พยายามให้ลูกได้ขยับร่างกายหรือออกกำลังกายเสมอ – การให้เด็กได้ซุกซนตามวัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พ่อแม่บางคนที่กักบริเวณมากเกินไปไม่ให้เขาออกไปวิ่งเล่นเลยจะทำให้สุขภาพร่างกายของเด็กไม่แข็งแรงอย่างที่ควรจะเป็นหรือถ้าหากว่าไม่อยากให้เขาไกลหูไกลตามากเกินไปจากการวิ่งเล่นก็ลองชวนมาออกกำลังกายแบบสนุกๆ ไปด้วยกันก็ได้
  3. เลิกการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด – ควันบุหรี่คือสิ่งที่จะทำลายสุขภาพร่างกายของคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กๆ ดังนั้นพ่อแม่คนไหนที่ยังสูบบุหรี่อยู่ถ้าหากอยากให้ลูกแข็งแรงก็ควรลดละเลิกบุหรี่เสียตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกรักและสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ลูกทำตามในอนาคตด้วย
  4. รักษาสุขอนามัยในบ้านให้ได้มาตรฐานเสมอ – การทำความสะอาดบ้านเป็นประจำเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอนามัยอันเหมาะสมจะช่วยให้เด็กที่อาศัยอยู่ด้วยมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย รวมไปถึงยังช่วยให้ทุกคนในบ้านมีสุขอนามัยอันเหมาะสมด้วย
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ – การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญของทุกๆ วัยโดยเฉพาะกับเด็ก ดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยการนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ถ้าหากว่าเด็กได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้
  6. รับวัคซีนตามความเหมาะสมและพบแพทย์เมื่อมีอาการป่วย – การหาหมอเป็นเรื่องสำคัญของเด็กโดยเฉพาะช่วงที่พวกเขายังต้องฉีดวัคซีนควรพาไปฉีดให้ตรงเวลานอกจากนี้หากมีอาการเจ็บป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีอย่าตัดสินใจซื้อยาหรือรักษาด้วยตนเองหากไม่มีความรู้มากพอ