beach-children-cute

เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีข้อดีอย่างไร

งานของเด็กคือการเล่น ได้มีนักการศึกษาคนหนึ่งได้กล่าวไว้ การเล่นของเด็กนั้นนอกจากจะสนุกสนานตามวัยแล้วพวกเค้าจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอีกด้วย เรื่องนี้นับว่าสำคัญต่อตัวเด็กมาก มาดูกันว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีผลต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และความรู้ของเด็กๆอย่างไรบ้าง

เด็กที่เกิดความคงทนในการเรียนรู้

ข้อสำคัญของการเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามนอกจากความรู้แจ้ง ความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องนั้น ความคงทนของการเรียนรู้ก็สำคัญด้วย บางเรื่องเราอาจจะเคยเข้าใจแต่พอผ่านไปมันก็ลืม สำหรับเด็กหากเค้าได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเอง เค้าจะจำมันได้ตลอด จำมันเป็นอย่างดี เรียกว่าจำได้ไม่มีลืม ยกตัวอย่างหากเค้าได้ชิมเกลือ เค้าจะจำได้เลยว่ามันให้รสชาติเค็ม เวลาเจอเกลือครั้งต่อไปเค้าก็จะไม่หยิบมากินอีกเนื่องจากมันไม่อร่อย เราไม่ต้องห้ามเค้าอีกเลย

เด็กที่สร้างแนวคิดของตัวเองขึ้นมา

ข้อดีต่อมา หากเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม บางครั้งมันอาจจะเป็นแนวคิดเฉพาะทางของเค้าด้วยก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่น ทำไข่เจียว หากเค้าคิดเองทำเอง เค้าอาจจะได้สูตรทำไข่เจียวเฉพาะทางขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการตีไข่ รสชาติ รูปร่างหน้าตา นั่นทำให้เราได้อะไรใหม่จากการคิดค้นของเด็กก็เป็นได้

Child_Center

เด็กที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

ตามธรรมชาติของเราหากได้คิดค้น สร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองมักจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาด้วย อารมณ์ประมาณว่าฉันเก่ง ฉันคิดเอง ฉันทำได้ เด็กๆเองก็เช่นกัน หากเค้าได้เรียนรู้อะไรสักอย่างด้วยตัวเองนั่นจะทำให้เค้ามั่นใจในเรื่องนั้นด้วย จากเมื่อกี้เด็กทำไข่เจียวด้วยวิธีของตัวเอง นั่นทำให้เค้ามีความมั่นใจในเรื่องอาหารได้เลย ไม่เพียงเท่านั้นความมั่นใจเรื่องนี้จะส่งผลต่อตัวเด็กเองในเรื่องอื่นด้วย

เด็กที่สร้างวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง

คนเรานั้นเดิมทีมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน ไหนจะสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ประสบการณ์แตกต่างกันไปอีก นั่นทำให้วิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันไปด้วย บางคนชอบเรียนรู้ด้วยการอ่าน บางคนเรียนรู้ด้วยการทดลอง บางคนเรียนรู้ด้วยการทำตาม ฯลฯ หากเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นตั้งแต่เล็ก ประสบการณ์จะสอนเค้าเองว่าเค้าเป็นคนเรียนรู้ด้วยวิธีไหน จากนั้นเค้าจะนำวิธีนี้ไปเรียนรู้กับเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์

เด็กเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัว หรือ เรื่องที่เค้าชอบ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเพื่อให้เข้าใจสิ่งนั้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องจัดสถานการณ์ให้เค้าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพาไปทัศนศึกษา พาไปทดลอง พาไปเที่ยว พาไปเล่น ทำเลยรับรองว่ามันจะดีต่อเด็กๆอย่างแน่นอน