Doctor

เทคนิค การเลี้ยงอย่างถูกวิธี และทำไงให้เด็กมีความฉลาด อาหารการกิน ปัจจัยต่างๆ การแก้ปัญหาของเด็ก พฤติกรรมเด็ก ของเล่นเด็กเพื่อสร้างความฉลาด ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โรคต่างๆ การป้องกัน สิ่งที่ควรรู้ อาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็ก

ไข้หวัด เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส เกิดในระบบทางเดินหายใจ มีผลกระทบทั้ง จมูก คอ มีอาการตัวร้อน ไอ คัดจมูกมีน้ำมูกร่วมด้วย ไขหวัดนั้นติดต่อกันง่ายดายในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะ เช่น ตามโรงงาน โรงเรียนสถานที่คนชุกชุม

โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส จะเกิดกับเด็ก 10 ปีขึ้นไป สามารถติดต่อได้จาก อาหาร น้ำดืม การไอ จาม มักพบมากที่ โรงเรียน โดยอาการจะคล้ายไข้หวัด มีผื่นแดง อักเสบ ลิ้น ผื่นขึ้น มือ ฝ่าเท้า

โรคอีสุกอีใส เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า Varicella อาการเริ่มแรกจะมีไข้เบาๆออนเพลีย เบื่ออาหาร ต่อมามีตุ่มคล้านผื่น ไม่นานมีขึ้นเป็นตุ่มใสมักขึ้นตามศีรษะก่อนค่อยลามไปทั่วตัว สามารถปล่อยให้หายเองได้ ใช้ยาแก้คัน ทาบรรเทาได้

มะเร็ง เป็นการเจริญของเซลล์ที่มีอาการผิดปกติ เกิดการลุกลามอย่างหยุดไม่ได้อย่างรวดเร็ว การเกิดมะเร็วเกิดได้หลายปัจจัยเช่น อาหารการกิน ไม่ออกกำลังกาย กินเหล้า การสูบบุรี่ การรักษาโดย รังสีเคมี บำบัด ผ่าตัด

โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากหลอดเลือดเกิดการบีบหรือตันทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจาก ความเครียด โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิต ขาดการออกกำลังกาย

โรคเบาหวาน เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหาร และน้ำตาลในเลือดสูงเกิน มักจะมีอการปัสสวะบ่อย หิวน้ำถี่ และแผลหายช้า หากไม่ได้รักษาหรือควบคุมจะส่งผลให้มีโรคต่างๆคอยแทรกเข้ามาได้ง่าย

หนองในแท้ เกิดจากเชื้อแบตทีเรีย Neisseria gonorrhoea ซึ่งโรคหนองในเกิดได้จากการมีเพศสัมพัน ทางปาก ทวารหนัก ยิ่งเปลียนคู่นอนมากโอกาสมีการติดเชื่อก็มากตาม เพศชายจะมีหนองที่อวัยวะ ฉี่ติดขัด ผู้หญิงจะมี ตกขาวฉี่ติดขัด

หูดหงอนไก่ เกิดจากเชื่อไวรัส HPV มักพบในกลุ่มวัยรุ่น สุขอยามัยในการทำความสะอาด อาการที่เกิดมักมีหูด มีอาการคัน หลังมีเพศสัมพันมักมีเลือดออก การรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้คือ ใช้เคมีบำบัด ความร้อน ความเย็น

โรคเอดส์ เกิดจากเชื้อ HIV ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ทำให้มีโรคอื่นเข้าซ้อนได้ง่าย การติดต่อได้โดย เยื่อเมือก สารคัดหลั่ง น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นช่องคลอด นมมารดา การรักษานั้นยังไม่มีการทำให้หายขาด แต่จะเป็นการยืดเวลาออก ไปโดยกินยาต้านไวรัส